" ادغام خیابانی یک طرفه نیست، بلکه پلی بین انسانها است. "
"ما شکاف بین ملیتهای مختلف (آلمانی ها و مهاجران) را پر میکنیم".
"در یکی از کارگاهای مختلف و جذاب آتلیه فرهنگی شرکت کنید. ".
Previous
Next

" فرهنگ و فعالیت های فرهنگی جهانی و برای همه هستند. "

فرهنگ و فعالیتهای فرهنگی نقش اساسی در پایه گذاری جامعه ای پویا دارند. فرهنگ و فعالیتهای فرهنگی نقش پلی راب بازی می کنند که ملتهای مختلف را بر مبنای علایق مشترک و نه تفاوتهایشان به یکدیگر پیوند می دهد.

دیدگاه ما

ما برای همه افراد جامعه کارگاه های فرهنگی ارائه میدهیم تا بتوانیم شکاف بین مهاجران و آلمانی ها را پر کنیم.

 

رویدادها

 

تدوین فیلم
گلدوزی
هنر ترکیبی
طعم های جدید
موسیقی دف

   کارگاه های فرهنگی متفاوت به صورت حضوری و با رعایت موارد بهداشتی برگزار می شوند.

  یکی از کارگاه های متفاوت آتلیه فرهنگی را انتخاب کنید.

   نام خود را به صورت رایگان در یکی از کارگاه ها ثبت کنید.

  ما هزینه مواد لازم برای همه کارگاه های فرهنگی را متقبل می شویم. 

  با فرهنگ های مختلف آشنا شوید.

  مهارت جدیدی را تجربه کنید و یاد بگیرد و از آن لذت ببرید.

محصولات ما

کمک مالی

€0,00

همکاران و حامیان ما

This website is using cookies to improve the user-friendliness. You agree by using the website further. Privacy policy

KulturAtelier

Zeit für neue Perspektiven

„Integration sollte keine Einbahnstraße sein, sondern eine Brücke“

 

„KulturAtelier überbrückt die Kluft zwischen die Deutsche und Flüchtlingen“