Event

"فرهنگ و فعالیت های فرهنگی جهانی و برای همه هستند"
" ما شکاف بین ملیتهای مختلف (آلمانی ها و مهاجران) را پر میکنیم"
"در یکی از کارگاهای مختلف و جذاب آتلیه فرهنگی شرکت کنید"
"با فرهنگ های مختلف آشنا شوید"
"ما برای همه افراد امکان برقراری گفتگوی فرهنگی را فراهم می کنیم"
Previous
Next

رویدادها

 ما هزینه مواد لازم برای همه کارگاه های فرهنگی را متقبل می شویم.

 

کارگاه هنرهای دستی

ما خوشحالیم به اطلاع شما برسانیم که کارگاه هنرهای دستی از ژوئن برگزار می شود.

کارگاه نقاشی

ما خوشحالیم به اطلاع شما برسانیم که کارگاه نقاشی  از ژوئن برگزار می شود.

کارگاه آشپزی

ما خوشحالیم به اطلاع شما برسانیم که کارگاه آشپزی از ژوئن برگزار می شود.

کارگاه موسقی

ما خوشحالیم به اطلاع شما برسانیم که ما کارگاه موسیقی را آغاز میکنیم.

کارگاه فیلم

ما خوشحالیم به اطلاع شما برسانیم که کارگاه فیلم از ژوئن برگزار می شود.

 یکی از کارگاه های فرهنگی ما را انتخاب و اسم تان را در آن کارگاه ثبت نام و همراه با یکی از دوستان یا اعضای خانواده یا فرزندان خود در فعالیت های کارگاه فرهنگی ما شرکت کنید. مهارت جدید بیاموزید و از آموزش لذت ببرید.

 

تخصص و مهارت ما

روشهای آموزشی نوین

معلم ها از روشهای آموزشی نوینی استفاده می کنند تا مراحل ادغام را تغییر دهند و بتوانند هویت، فرهنگ، توانایی ها، و مهارت های خودشان را به شیوه ای عملی ارائه دهند.

همکاری

/ در کارگاه فرهنگی همه با هم کار میکند. تیم کارگاه فرهنگی با انگیزه بالا و شجاعت تمام میخواهند شرایط مهاجران را تغییر دهند. ما با همکاری خود می خواهیم نشان دهیم که ادغام به صورت پلی بین ملتها میتواند آینده بهتری را برای همه به همراه داشته باشد.

همکاران و حامیان ما

This website is using cookies to improve the user-friendliness. You agree by using the website further. Privacy policy